בית לוינשטיין – בריכה טיפולית

המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין השלים בימים אלה הטמעה של שמונה קולטים סולאריים

פורסם בתאריך: 22.11.20 12:0 | מאת: מזל טלבי לוי

המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מקבוצת כללית השלים בימים אלה הטמעה של קולטים סולאריים לחימום מי הבריכה הטיפולית. בכך הפך למרכז הרפואי הראשון בארץ אשר הקים מערכת קולטים מסוג זה.
ד"ר חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי, אמר: "במסגרת מהלכים לקידום וליישום השימוש באנרגיות מתחדשות נקיות לטובת איכות ובריאות הסביבה של תושבי רעננה והקטנת היקף פליטות גזי החממה, הן הישירות והן העקיפות, הסתיים בחודש אוקטובר 2020 פרויקט ראשון מסוגו של הקמת קולטים סולאריים לחימום מי הבריכה הטיפולית שאנו מפעילים במרכז".

גל פרומקין, מהנדס ראשי במרכז הרפואי, הסביר: "כחלק מסל השירותים שמציע המרכז הרפואי לוינשטיין למטופליו, קיימת בריכה טיפולית בנפח של 35 מ"ק. מי הבריכה חוממו עד כה באמצעות גפ"מ (גז פחממי מעובה) בלבד. עם המעבר למערכת הסולארית החדשה, בעלת שמונה קולטים סולאריים, נקלטת אנרגית חום מהשמש (סולארי) והמערכת ממירה אנרגיה זו לחימום מי הבריכה באמצעות מחליף חום".
לדברי פרומקין, במהלך שנת 2021, תותקן במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מערכת סולארית המתבססת על עקרון פעולה פוטו – וולטאי לייצור חשמל. מערכת זו, בשילוב עם המערכת הסולארית לחימום מי הבריכה, יהווו מחוללי אנרגיה משמעותיים ממקורות אנרגיה נקייה ויקטינו את התלות והצריכה ממקורות אנרגיה מזהמים והקטנת הזיהום הסביבתי, כדוגמת צריכת חשמל מספק החשמל וצריכת גפ"מ וסולר.